God søkning Nyheter
Søkertallene er her

Flere vil ta høyere utdanning på UiA

Litt flere søkere enn i fjor ønsker aller helst å ta høyere utdanning på Sørlandet.

AV Camilla Hovstø
Publisert
Oppdatert:

6.625 søkere har et studium ved UiA som sitt førsteønske i Samordna opptak. I tillegg er det 5.230 søkere i det lokale opptaket, skriver UiA på sine nettsider.

Det er 11.855 førsteprioritetssøkere til UiA i år, litt flere enn i fjor. 

Sykepleierutdanningen i Grimstad har 329 førsteprioritetssøkere, men har økt tallet på studieplasser fra 115 til 130. Vernepleierstudiet i Grimstad har god vekst – 224 førsteprioritetssøkere i år til 47 studieplasser, mot 196 førsteprioritetssøkere til 35 studieplasser i fjor.

Kvinnelige studenter vil dominere ved UiA – i år som i fjor, selv om kvinneprosenten går marginalt ned – fra 60,1 til 59,8 av førsteprioritetssøkerne i Samordna opptak.

Kvinnene dominerer også i sykepleierstudiet 85,1 prosent av førsteprioritetssøkerne i Kristiansand og 82,7 prosent i Grimstad.

Ingeniørstudiene er fremdeles guttas område – og i Samordna opptak er kvinneandelen synkende ved UiA. Byggingeniørene (byggdesign) har i år 22,3 prosent kvinnelige førsteprioritetssøkere, ned fra 25,8 i fjor. Her har kvinneprosenten vært langt høyere tidligere år.

Barnehagelærerstudiet (79,8 prosent i Kristiansand, 88,1 prosent i Grimstad), og Grunnskolelærer 1-7 har 80,6 prosent kvinnelige førsteprioritetssøkere. I de øvrige lærerutdanningene – og spesielt i de femårige lektorutdanningene – er kjønnsbalansen bedre.

Siden i fjor er tallet på studieplasser ved UiA økt med 400. Teknologifag har økt med 140 studieplasser og realfagene med 25, helsefag med 67.

Studiene med flest søkere per studieplass:

Litteratur, film og teater, årsstudium – 8,33 søkere per studieplass

Sosialt arbeid, bachelor – 6,51
Markedsføring og ledelse, bachelor – 5,77
Lektorutdanning med historie i første studieår, master – 4,88
Vernepleierutdanning, bachelor – 4,77
Ernæring, mat og kultur, årsstudium – 4,69
Pedagogikk, årsstudium – 4,47
IT og informasjonssystemer, årsstudium – 4,40
IT og informasjonssystemer, bachelor – 4,33
Bioingeniør, bachelor – 4,24
Idrett, bachelor – 4,03

Trykk for å se kommentarer

,

Hei, 

×

Du leser første premium-sak

Du har nå lest 2 saker

×

Ha en fin dag!

Du har nå lest 3 saker

×

Tekst kommer her.

Du har nå lest 4 saker

×

Du har nå 1 plussak igjen. Men du kan nå også få ubegrenset tilgang i én måned for kun 1 krone