Kommentar

Hvorfor haster det med Torskeholmen?

Det ene kritikkverdige forholdet etter det andre avsløres i forbindelse med kommunens eiendomssalg til utbyggerne på Torskeholmen og Odden. Likevel fortsetter kommunen ufortrødent videre i samme spor? Hvorfor?

AV
Publisert

Trykk for å se kommentarer